tankar, thoughts

Johannes och Teresa – hoppet i mörkret

Kära vän! Under det gångna året har jag med stor iver och passion studerat Johannes av Korsets ”Själens dunkla natt” och Therese av Avilas ”Den inre borgen”. Båda härstammandes från 1500-talets spanien. En resa i mystiken närmre gud och närmre Jesus. Jag möter Johannes i sviterna av en livsomvälvande Ignatiansk retreat sommaren 2013 och efter […]